Voorpagina Mail Beheerder Toevoegen aan Favorieten


  Voorpagina
  Doneren
  Woordenboek
  Verhalen
  Uitspraken

  Aura
  Aarden
  Chakra
  Heksen (Wicca)
  Reiki
  Stenen
  Gidsen

  Index

Uitspraken En Leringen
www.spirituelejongeren.nl

 • Alles wat hier wordt geschreven kan een aanreiking zijn voor die genen onder jullie die de weg kwijt zijn en zoeken naar wat houvast in het leven. Het zijn teksten en uitspraken die ik als leringen heb ervaren en te samen zijn gekomen door op gedaane ervaringen, zie ze niet als goeroe taal want dat is niet zo, zie ze als aanreikingen die je kunnen helpen en goed kunnen doen. Mag het jullie net zoveel brengen als het mij heeft gebracht. Dit zijn er slechts een aantal van zovelen die er zijn, heb je er ook een mail hem dan en hij zal worden toegevoegd, tenminste als het een verrijking is. Op deze wijze kunnen we elkaar aanvullen waar nodig.

 • Vervolg de weg niet naar de duisternis, maar zoek het licht het pad zal dan ook verlicht worden, gij wordt geholpen.

 • Vele inzichten brengen mij verder en dat is het leven aan ons gegeven.

 • Alles wat we zwaar of negatief ervaren, komt voort uit vrije wil en dus ego.

 • De mens spreekt over de wil van god, ik spreek over de vrije wil van de mens.

 • Ik heb nog zoveel te leren, sta slechts onder aan de ladder, maar zal eeuwig mijn best blijven doen, de heerlijkheid aan mij gegeven geef ik aan hen op dat we allen een zijn, ik in u, u in mij en zij in ons.

 • Het stoflichaam is in de mens de meest verdichte materie.

 • De verschillende bewustzijn lagen, bevatten verschillende niveaus. Je bewustzijn is in gradaties van niveau op gebouwd om tot de kern te komen moeten allen worden doorlopen.

 • Stem je niet af op de mens maar de levende kern in de mens, waardoor je dieper gaat voelen.

 • Door je eigen waarheid overal uit te halen en deze je eigen te maken wordt je een met het leven. Uiteraard levend van uit de eenvoud en liefde.

 • Je zelf de spiegel van het leven voorhouden.

 • Het is van belang, wil je tot omzetting komen van karma, dat je een stop zet op de karmische trillingen op een niveau, dat je veranderingen bewust aan gaat om dat ze nodig zijn voor het transformeren en eerst dan ga je er doorheen en accepteer je dat is levend zijn.

 • Wacht af in het leven en verwacht niks.

 • Uit chaos wordt altijd iets nieuws geboren.

 • Het is de eigen keuze om de disharmonie en oneffenheden in je leven op te lossen en zo tot karmische omzetting te komen, zodat karma kan op lossen en er een stop op staat, begint een nieuw geheel.

 • Met het doel de levens school te doorlopen, kies je voor een nieuw aards leven en zo voor een nieuw sterker geheel in je zelf.

 • Was de mens niet levend zo zou hij het levende niet kunnen ervaren.

 • Levenscellen vernieuwen zich steeds weer, waardoor er steeds een nieuw stukje bewust zijn wordt aan gereikt, dat is groei.

 • Laat oude gewoonten die niet goed zijn en ook het denken hier in los en kom tot je zelf om zo het hogere in je zelf geheel tot uiting te laten komen, pas echter op verlies je zelf niet.

 • Als iemand er niet aan toe is mag ook geen bewuste stimulatie van de epifyse worden toegepast, aangezien men eerst moet loskomen van het oude voor men kan door groeien, en wel door begrip en inzicht en een zekere wils inspanning.

 • Alleen door bewust begrijpen en verstaan van alles en doorleving komt inzicht.

 • Door werkzaamheid van het geestelijk hart in het hoofd en wel de volle werkzaamheid treden er veranderingen plaats in de hersenschors, zodat we continue onderhevig zijn aan veranderingen.

 • De mens denkt alleen in stof en niet verder, vergeet nooit de bron die het leven is en waar we allen door leven en uit voort komen.

 • Door vereniging van het mannelijke en vrouwelijke in je zelf kan de werking van de prana door dringen en meer en beter worden op genomen en benut, zodat liefde in jezelf tot uiting kan komen.

 • Eenheid en liefde in jezelf ontsluieren en activeren, zodat zelf genezing mag en kan ontstaan.

 • Het bloed draagt het hoogste bewustzijn in zich, maar tevens het onvolmaakte voort komend uit karmische trillingen. Door herkenning en bewustwording van het volmaakte in het bloed kan het onvolmaakte tot vernieuwing komen zodat harmonie ontstaat, bewuste Gods ervaring.

 • IJzer is de diepste verbinding van leven in het bloed.

 • De mens kan niet hoger grijpen dan zijn eigen afstemming is of zijn eigen leven roept hem een halt toe.

 • Wilt u buiten uw eigen gevoelsleven gebracht worden dan is het nodig dat u uw denken en eigen voelen verliest, dit kan allen door hulp van het levenslicht. Volledige overgave is vereist, het passief zijn en u zelf volkomen leeg maken, echter is dit alleen mogelijk voor een genie in concentratie.

 • Het licht moet je leven kunnen overheersen Jij niet het licht.

 • Wij zijn allen onze eigen creŽrders, van uit de unieke bron van leven.

 • Mens ken u zelve.

 • Wees blij met al uw goede en slechte eigenschappen, om tot vrede in u zelf te komen.

 • Vrolijkheid is een bepalende factor in het leven en draagt dan ook bij aan een goede gezondheid, begin en eindig iedere dag met een lach.

 • Weten dat we weten wat we weten en dat we niet weten wat we niet weten dat is pas ware kennis. Confucius

 • Het leven slaat niet, trapt niet, mismaakt niet, bezoedeld niet een leven blijft liefde, door u aan dergelijke zaken vergrijpen, slaat u uw eigen bewustzijn. Dat is de vrije wil van de mens, je eigen keuze.

 • Het leven straft niet het kind straft zich zelf.

 • Gevoel is liefde en alleen door je in liefde af te stemmen ontwikkel je gevoel en gevoeligheid.

 • De Bijbel heeft de naam mens aan ons gegeven, voor het leven zijn wij een levensgraad.

 • Wij zijn ontstaan uit het water, want we bestaan niet voor niets voor 80% uit water.

 • Hoe verder een planeet van de zon afstaat, des te minder het bewustzijn.

 • Alles wat moeder aarde aangaat, dus gebeurt. Uitbarstingen, stormen, scheuren. Alles is onderhevig aan de natuurwetten en god heeft hiermee niets van doen. Wij mensen creŽren zelf deze omstandigheden, doordat we met de aarde spelen.

 • Bewandel je eigen pad, zorg goed voor je zelf en dan voor een ander laat je niet belemmeren op het pad van de harmonie, want disharmonie is het gevolg.

 • Vecht verder, maar doe het voor u zelf zodat u zich kunt geven voor het leven.

 • Geniet van het leven het is je niet voor niets gegeven, het aardse duurt slechts even.

 • Wees eerbiedig ten aanzien van al het leven en hou van al het leven het licht is in ieder en alles, dit wil niet zeggen dat u van elke persoonlijkheid hoeft te houden, dit gaat uiteindelijk buiten het leven om.

 • Een zijn van gevoel tot gevoel, denken en uitzenden, ontvangen en beleven dat juist wat de ander uitzend neem je in je op en dit is natuurlijke telepathie, het is afstemming vinden op de andere mens.

 • Zoek altijd het goede zoals je denkt trekt je ook aan en daarin gaat je over. Wees geen speelbal van je eigengedachten.

 • Vrees nooit de chaos want hieruit wordt iets nieuws geboren.

 • Wie geen vast doel heeft kan zich niet verlopen.

 • Angst is de minst constructieve aard van het emotionele.

 • Schat je zelf nooit te hoog in maar ook niet te laag, op dat je je anders verloopt.

 • Neem de tijd die nodig is om je zelf op te laden met positieve energie.
  -Dompel je handen in koud water, hierdoor laat je negatieve energie los en doe je nieuwe kracht op.
  -Ga met je handen te werk in moeder natuur en de aarde dit doet erg goed.
  -Ga de natuur in, het bos en ga tegen een dikke boom staan.
  Je zult verstelt staan wat het voor je doet, dit zijn een aantal manieren om je beter te voelen en met positieve energie opgeladen te worden.

 • Zorg goed voor je zelf een ander die doet het niet voor je.

 • Hoe dieper het inzicht in het leven des te bewuster je zult worden.

 • Groei is alles en vereist passief zijn in vele fases.

 • Je bent je eigen genezer, als jij het maar mogelijk acht.

 • Het onmogelijke mogelijk achten, brengt je bij wonderen.

 • Wij hebben allen in dit leven de zelfde kracht meegekregen, je moet het echter wel willen zien, dat deze kracht in je is.

 • Geloof in je zelf en leer je zelf kennen van A tot Z en van Z tot A, vergeet niet tot je eigen levenskern te komen, zo kun je je ook niet verlopen.

 • Dat de mens als nederigheid de grootheid in zich mag dragen.

 • Gebruik je verstand om je gevoel te ontwikkelen.

 • Het groei proces van het leven gaat gepaard in fases, opdat je niet alles in een keer zou kunnen beleven, je zou anders krankzinnig worden.

 • Voor velen is het onbegrijpelijk, maar we zijn energie en zorg er voor dat je de versluieringen (donkere kanten in je energie) in je zelf op lost en verlichting zul je bewerkstelligen. Dit door inzicht en meditatie en zelf behandeling (handoplegging bij je zelf).

 • Hoe moeilijk je gehele ontwikkeling ook lijkt laat je niet ontmoedigen en ga gestaagd door, ondanks alle zwaarte en teleurstellingen, uiteindelijk vind je de weg die je moet bewandelen.

 • Wees altijd blij met je zelf, ondanks negatieve uitlatingen van een ander.

 • Ieder negatief stukje, heeft ook positiviteit in zich, kijk daarom verder dan je neus lang is.

 • Zie de onbelangrijkheid van materie en de belangrijkheid van liefde.

 • Het leven gaat met vallen en opstaan, blijf niet liggen, want door dat je opstaat, zul je sterker worden.

 • Vind je zelf en je vind de kracht van het leven, dit vind je alleen in je zelf.

 • Zoek het geloof, maar niet buiten je zelf maar in jezelf.

 • Je kunt niet worden wat je al bent.

 • Het ik ben is de levenskern in jezelf.

 • Het kind in jezelf is het zuiverste en onbevangenste dat je bezit, dus verlies het niet of je verliest jezelf.

 • Je kunt pas grootheid in jezelf ervaren als je de kleinheid hebt ontdekt, dit houd je bij jezelf.

 • Kortzichtigheid houd beperkingen in.

 • Leef van uit het hart en kom zo tot de leven gevende kern in je zelf. Het is een van de moeilijkste dingen te leren, maar het is het o zo waard om te doen, je moet het echter eerst zelf ervaren. Dit maakt al het andere overbodig.

 • Begeren leid tot meer begeren en niet tot je eigen kern.

 • Luister altijd naar de stem van je hart deze bevat alle waarheden, misleiding is dan iets wat niet voorkomt, aangezien het zuiver is.

 • Wat je uitstraalt trek je aan, dus bij positieve instelling en uitstraling trek je dat ook aan, dit geldt ook voor negatieve uitstraling, conclusie blijf dus positief en dit kan alleen als je alles van alle kanten bekijkt, kijk dan ook in de spiegel van het leven.

 • Overwin je eigen ego, zo makkelijker bij je eigen kern te komen.

 • Ego brengt zwaarte met zich mee en maakt het leven moeilijker.

 • Bewijs drang leid tot onzekerheid.

 • Hou onvoorwaardelijk van je zelf met alle goede en slechte kanten, op dat ware liefde bij je zelf begint.

 • Er zijn geen rare en domme vragen slecht antwoorden.

 • Vooruitgang is groei en stilstand is achteruitgang, dus ga verder hoe moeilijk het soms ook is.

 • Het is nooit zo donker of het wordt wel weer licht, als je het maar geloven wilt.


  Tarotlegging Online
 • Tarotkaarten Leggen 
  Inzichtkaarten 

  Adressenboek 

  Spirituele datingsite 
  kaartlegging.nl 
  Vragenhelpdesk.nl 
  paranormaal.pagina 
  spiritueel.jouwpagina 
  Spiritualiteit.2link.be 

  SpiriDate.nl
  Copyrights 2023 Spirituelejongeren.nl - bronnen